Certificeringer


FarmConsult A/S tilstræber at være en grøn virksomhed både i form dens daglige drift men også i form af de produkter vi håndterer hvilke alle er naturlig dyrket i Europa. Derfor er det også et naturligt valg for FarmConsult at være certificeret efter GLOBALG.A.P og økologiforordningen. Hvorved vi støtter de grønne initiativer i begge ordninger, hvilket til gengæld giver FarmConsult adgang til at handle med certificeret produkter gennem hele værdikæden fra producent til forbruger.Økologi 

Økologiforordningen har til formål at sikre en naturlig produktion gennem naturlige stoffer og processer for at begrænse produktionens miljøpåvirkning.

GLOBAL G.A.P

(Global Good Agricultural Practices) udarbejder forskellige ”Certificerings Standarder” herunder GLOBAL G.A.P CoC (Chain of Custody) som er tilpasset handels virksomheder. FarmConsult er certificeret under

GLOBAL G.A.P CoC.